Parti sociale SC Aquaris Crivaia SRL. Vezi alte anunturi din Afaceri. Propuneri afaceri. Timisoara Categorii

Cautare

Tags

Anunturi Afaceri - Propuneri afaceri

Propuneri afaceri (415)

Trocuri (7)

Echipamente, utilaje, scule (1087)

Parti sociale SC Aquaris Crivaia SRL

SC HYDRO ENGINEERING SA n faliment in bankruptcy en faillite cu sediul n Re i a Calea Caransebe ului nr. 16 A jud. Cara Severin nregistrat la ORC sub nr. J11 915 2005 CUI 18045420 prin lichidator judiciar Consultant Insolven SPRL cu sediul procesual ales n Timi oara str. Nicu Filipescu nr. 4 ap. 14 jud. Timi nregistrat n Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 0649 CUI 31215824 atribut fiscal RO prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu George i Cabinet Individual de Insolven D ogaru Petri or Liviu cu sediul n Timi oara Bv. Revolu iei 1989 nr. 3 ap. 5 jud. Timi av nd CUI 19918744 i num r de nscriere n tabloul practicienilor n insolven 1B2212 desemnat prin Sentin a civil nr. 27 JS din data de 01.02.2018 pronun at n dosarul nr. 5911 115 2013 de c tre Tribunalul Arad Sec ia a II a Civil scoate la v nzare imobiliz rile financiare n num r de 55.597 reprezent nd o cot de participare de 49 8762 sub form de p r i sociale de inute de SC Hydro Engineering SA la SC Aquaris Crivaia SRL n valoare de 2.407.350 lei (reprezent nd 100 din pre ul de pornire stabilit n raportul de evaluare) respectiv 43 30 lei parte social . Licita ia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Timi oara str. Nicu Filipescu nr. 4 ap 14 jude ul Timi la data de 20.11.2018 04.12.2018 18.12.2018 08.01.2019 i n 22.01.2019 orele 1500. Inform m to i ofertan ii c sunt obliga i s depun o garan ie reprezent nd 10 din pre ul de pornire al licita iei n contul RO21 BRDE 110S V346 0081 1100 deschis la Banca BRD i s achizi ioneze caietul de sarcini n sum de 500 00 lei. Invit m pe to i cei care vor s participe la edin a de licita ie din data de 20.11.2018 04.12.2018 18.12.2018 08.01.2019 i n 22.01.2019 orele 1500 s depun oferte de cump rare i documentele n copie xerox din care rezult faptul c a fost achitat garan ia de licita ie i contravaloarea caietului de sarcini p n la data de 20.11.2018 04.12.2018 18.12.2018 08.01.2019 i n 22.01.2019 orele 1500 orele 13 00 la urm toarea adres Timi oara str. Nicu Filipescu nr. 4 ap. 14 jud. Timi . Som m pe to i cei care pretind vreun drept asupra bunului s anun e lichidatorul judiciar nainte de data stabilit pentru v nzare n termen sub sanc iunea prev zut de lege. Rela ii la sediul ales al lichidatorului judiciar telefon 0752286086 tel. fax 0256220827 sau la adresa de email office consultant insolventa.ro site www.consultant insolventa.ro

 1. Telefon: 0752286086, 0752286086
 2. Locatie: TIMIS, Timisoara
 3. Pret: 4330 ron
 4. Data: 08 November 2018
Afisari:
294
Contactati posesorul anuntului Parti sociale SC Aquaris Crivaia SRL
Subiect: E-mail:
Mesaj:

Introduceti codul de securitate Cod - verificare:

Trimite Mesajul

  anunturi similare din Afaceri

 • Aragaz pardoseala

  Aragaz pardoseala

  Aragaz pardoseala 1 ochi cu flacara dubla Gaz sau Gpl dim 600x600...

Login

Recomandam